(1)
Vũ, M. Đức; Trần, V. L. Tính hiệu Quả Và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ Trong phẫu thuật nội Soi mũi Xoang. tmh 2023, 68, 58-66.