(1)
Phan, H. N. M.; Trịnh, T. L. V.; Hoàng, P. M. Khảo sát triệu chứng Nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh Lý Tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi “Post Covid-19 CRF” của Tổ Chức Y Tế Thế giới. tmh 2023, 28-40.