(1)
Nguyễn , Q. H.; Nguyễn , N. H.; Đỗ, T. C. Kết Quả bước đầu phẫu thuật nội Soi mở thông Túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp . tmh 2023, 18-27.