(1)
Huỳnh, T. M. H.; Lý, X. Q. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn Thanh quản ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. tmh 2023, 68, 5-10.