(1)
Lý , X. Q.; Văn, T. H. H.; Trần, N. T. L.; Trần, T. T. SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. tmh 2022, 67, 30-35.