[1]
Hoàng , V.A., Lâm , H.T. và Nguyễn , T.V. 2022. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH DÂY THANH QUA NỘI SOI HOẠT NGHIỆM THANH QUẢN Ở BỆNH NHÂN KHÀN TIẾNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TỪ THÁNG 09/2020 ĐẾN THÁNG 06/2021. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 57-64.