[1]
Trần, V.B. và Phan, H.N.M. 2022. TỔNG QUAN VỀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU TRỊ RÒ XOANG LÊ HIỆN NAY: NỘI SOI ĐÓNG LỖ RÒ HAY LẤY TOÀN BỘ ĐƯỜNG RÒ?. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 48-56.