[1]
Nguyễn, T.K. và Lê, N.V. 2023. Báo cáo ca lâm sàng: Ứng dụng dao siêu âm trong phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ u máu thanh quản ở người lớn qua đường miệng. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 84-93.