[1]
Vũ, M. Đức và Trần, V.L. 2023. Tính hiệu quả và an toàn của Adrenaline 1:1000 đặt tại chỗ trong phẫu thuật nội soi mũi xoang. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 58-66.