[1]
Phan, H.N.M., Trịnh, T.L.V. và Hoàng, P.M. 2023. Khảo sát triệu chứng nghi hậu Covid-19 ở bệnh nhân mắc bệnh lý tai mũi họng dựa vào bộ câu hỏi “Post Covid-19 CRF” của Tổ Chức Y tế Thế giới. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 28-40.