[1]
Nguyễn , Q.H., Nguyễn , N.H. và Đỗ, T.C. 2023. Kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi mở thông túi lệ-mũi điều trị tắc lệ đạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp . Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 3 (tháng 10 2023), 18-27.