[1]
Lý , X.Q., Văn, T.H.H., Trần, N.T.L. và Trần, T.T. 2022. SỬ DỤNG VẠT CÂN CƠ THÁI DƯƠNG TRONG TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG VÙNG ĐẦU MẶT CỔ. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam. 67, 58 (tháng 12 2022), 30-35.