Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của mềm sụn thanh quản ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tải xuống Tải xuống PDF